Användare: Lösenord:
Startsida/Stockholm/Bokningssystem/Ny bokning

Viktigt att veta innan du bokar oss:

Vi kan anlitas för Första hjälpen-beredskap, d.v.s. att vi tar hand om allt från lättare skador på plats, till livsuppehållande åtgärder i väntan på ambulans.
Vi tillhandahåller inte läkemedel av något slag (syrgas och receptfria värktabletter m.m. räknas också som läkemedel).
Vi tar inte hand om transporter av skadade eller sjuka till sjukhus eller annan vårdinrättning.
Vi arbetar alltid två och två på våra uppdrag.
Vi arbetar utifrån Röda Korsets grundprinciper. Läs mer om grundprinciperna här!
 
För fullständiga villkor Klicka här!(nytt fönster)

När behandlar Röda Korset personuppgifter (GDPR)?

En sammanfattning finner du nedan: Vi behandlar personuppgifter i huvudsak för att:

  1. fullgöra beställningar av produkter via någon av våra plattformar.
  2. möjliggöra god service, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt, exempelvis nyhetsbrev.
  3. lagra och analysera uppgifter samt utföra segmentering och profilering i syfte att kontakta dig med information, erbjudanden och marknadsföring av både generell och riktad karaktär.
  4. kunna administrera ditt engagemang hos oss.
  5. genomföra marknadsundersökningar och analyser.
  6. ta fram statistiska data om våra engagerades beteende och mönster. Det sker på aggregerad nivå, utan att identifiera någon enskild person.
  7. kommunicera förändringar i våra villkor och policydokument h) hantera uppgifter som samlas in vid en viss tidpunkt och där ändamål anges.

Kontakt

För frågor angående hur vi Röda Korset centralt använder dina kontaktuppgifter, kontakta oss på info@redcross.se.
För frågor angående hur din lokal krets använder dina uppgifter kontakta din lokala Röda Kors krets. Fullständig information hittar du här!

Accepterar du villkoren & godkänner att röda korset behandlar dina personuppgifter?


Fyll i tecknen ovan för att acceptera